“3R4UB” төслийн хүрээнд төр, хувийн хэвшлийн хог хаягдлын салбарын мэргэжилтнүүдийг чадавхижуулах сургалт явагдаж байгаа. “Хог хаягдлын тогтвортой менежмент сургалтын II модуль хичээл эхэлсэн бөгөөд сургалтад Италийн “Метелиа” Сервизи компаний технологийн менежер Винченцо Пинто оролцсон юм.