Уралдаанд Монгол улсын иргэн, 18-аас дээш насны эрэгтэй, эмэгтэй хүн ганцаарчлан эсвэл баг бүрдүүлэн оролцох боломжтой.Оролцогчдын бүтээл нь энгийн бөгөөд нүдэнд тусахуйц бүтэц хийцтэй, монгол ахуй, соёлын уламжлалт дүрс тэмдэг, 3R4UB төслийн шинэлэг ололттой талыг оновчтойгоор хослуулж, илтгэн харуулсан байвал зохино.Уралдааны шагналын сан – 1.000 евро
Уралдаанд амжилттай оролцохын тулд та энэхүү удирдамж ба бүртгэлийн журам, оролцогчдод болон бүтээлд тавигдах шаардлага, шалгуур үзүүлэлт, шалгаруулалт явагдах хугацаа зэрэг мэдээллийг анхааралтай уншиж танилцана уу.Дэлгэрэнгүй