Улаанбаатар хотод 3R зарчмыг хэрэгжүүлэх замаар байгалийн нөөцийг тогтвортой ашиглах 3R4UB төслийн төрийн байгууллагуудад зориулсан уулзалт аравдугаар сарын 5-ны өдөр “Blue sky” зочид буудалд болно.

Уг үйл ажиллагааны хөтөлбөрийг толилуулж байна.
ДЭЛГЭРЭНГҮЙ