Мэдээлэл

“ХАККАТОН 2022-3R contHackt UB” тэмцээний бүртгэл эхэллээ

“Switch Asia” хөтөлбөрийн хүрээнд Европын холбооноос санхүүжүүлж буй “Улаанбаатар хотын байгалийн нөөцийн тогтвортой хэрэглээг хангах 3R (reduse, reuse, recycle) дадал буюу 3R4UB” төслийг Италийн үндэсний судалгааны зөвлөлөөр ахлуулан Монгол-Италийн түнш байгууллагууд хамтран хэрэгжүүлж байна. Төслийн зорилго нь уур амьсгалын өөрчлөлт болон орчны бохирдлыг бууруулах замаар Улаанбаатар хотын иргэдийн амьдралын чанарыг…

continue

3R4UB төслийн оролцогч талуудын уулзалт боллоо

Улаанбаатар хотын байгалийн нөөцийг тогтвортой ашиглах замаар 3R дадал олгох “3R4UB” төслийн оролцогч талуудын түнш байгууллагуудтай хийх уулзалт 10 дугаар сарын 7-ны өдрийн Баасан гаригт БОАЖЯ-ны харъяа Цэнгэг усны нөөц, байгаль хамгаалах төвд боллоо. Уулзалтад түнш байгууллагуудаас Италийн Үндэсний судалгааны зөвлөлийн /CNR-IRIS/, “Метелиа Сервици” компани, Нийслэлийн захирагчийн ажлын албаны төслийн…

continue

Үнийн санал авах урилга

Цэнгэг усны нөөц, байгаль хамгаалах төв УТҮГ нь “Улаанбаатар хотын байгалийн нөөцийн тогтвортой хэрэглээг хангах 3R (Reduce, Reuse, Recycle) дадал буюу 3R4UB” төслийн хүрээнд зохион байгуулж буй “ХАКАТОН” уралдаан болон төслийн бусад мэдээллийг олон нийтийн сүлжээгээр түгээх ажлыг сонирхсон хуулийн этгээд, аж ахуйн нэгжүүдийг үнийн санал ирүүлэхийг урьж байна. Үнийн…

continue

Үнийн санал авах урилга

2022.10.25 Цэнгэг усны нөөц, байгаль хамгаалах төв УТҮГ нь “Улаанбаатар хотын байгалийн нөөцийн тогтвортой хэрэглээг хангах 3R (Reduce, Reuse, Recycle) дадал буюу 3R4UB” төслийн хүрээнд зохион байгуулах “Хог хаягдлын тогтвортой менежмент” сэдэвт чадавхжуулах сургалтад ашиглагдах бичиг хэргийн материалыг нийлүүлэх сонирхсон хуулийн этгээд, аж ахуйн нэгжүүдийг үнийн санал ирүүлэхийг урьж байна.…

continue

Үнийн санал авах урилга

Цэнгэг усны нөөц, байгаль хамгаалах төв УТҮГ нь “Улаанбаатар хотын байгалийн нөөцийн тогтвортой хэрэглээг хангах 3R (Reduce, Reuse, Recycle) дадал буюу 3R4UB” төслийн мэдээллийн www.3r4ub.org/mn вэб сайт хийх , хөгжүүлэх ажлын санал ирүүлэхийг урьж байна. Үнийн санал ирүүлэх барааны техникийн тодорхойлолт болон холбогдох бусад материалыг Ажлын даалгаварт хавсаргасан болно. ТАТАХ Үнийн саналыг битүүмжлэн 2022 оны 16 дугаар…

continue

ҮНИЙН САНАЛ АВАХ УРИЛГА

Цэнгэг усны нөөц, байгаль хамгаалах төв УТҮГ нь “Улаанбаатар хотын байгалийн нөөцийн тогтвортой хэрэглээг хангах 3R (Reduce, Reuse, Recycle) дадал буюу 3R4UB” төслийн хүрээнд зохион байгуулах “Хог хаягдлын тогтвортой менежмент” сэдэвт чадавхжуулах сургалтад ашиглагдах бичиг хэргийн материалыг нийлүүлэх сонирхсон хуулийн этгээд, аж ахуйн нэгжүүдийг үнийн санал ирүүлэхийг урьж байна. Багц…

continue

ҮНИЙН САНАЛ АВАХ УРИЛГА

Цэнгэг усны нөөц, байгаль хамгаалах төв УТҮГ нь “Улаанбаатар хотын байгалийн нөөцийн тогтвортой хэрэглээг хангах 3R (Reduce, Reuse, Recycle) дадал буюу 3R4UB” төслийн хүрээнд зохион байгуулах “Хог хаягдлын тогтвортой менежмент” сэдэвт чадавхжуулах сургалтын үеэр оролцогчдын Цайны завсарлагыг бэлтгэн үйлчлэх сонирхсон хуулийн этгээд, аж ахуйн нэгжүүдийг үнийн санал ирүүлэхийг урьж байна.…

continue

ҮНИЙН САНАЛ ХҮРГҮҮЛЭХ УРИЛГА

Цэнгэг усны нөөц, байгаль хамгаалах төв УТҮГ нь “Улаанбаатар хотын байгалийн нөөцийн тогтвортой хэрэглээг хангах 3R (Reduce, Reuse, Recycle) дадал буюу 3R4UB” төслийн мэдээллийн www.3r4ub.org/mn вэб сайт хийх , хөгжүүлэх ажлын санал ирүүлэхийг урьж байна. Үнийн санал ирүүлэх барааны техникийн тодорхойлолт болон холбогдох бусад материалыг Ажлын даалгаварт хавсаргасан болно. ТАТАХ Үнийн саналыг битүүмжлэн…

continue

 ҮНИЙН САНАЛ ХҮРГҮҮЛЭХ УРИЛГА

Цэнгэг усны нөөц, байгаль хамгаалах төв УТҮГ нь “Улаанбаатар хотын байгалийн нөөцийн тогтвортой хэрэглээг хангах 3R (Reduce, Reuse, Recycle) дадал буюу 3R4UB” төслийн хүрээнд зохион байгуулагдах “ Хог хаягдлын тогтвортой менежмент” сэдэвт сургалтанд ашиглагдах синхрон төхөөрөмжийн түрээсийн ажлын үнийн санал ирүүлэхийг урьж байна. Үнийн санал ирүүлэх барааны техникийн тодорхойлолт болон холбогдох…

continue

Улаанбаатар хотын байгалийн нөөцийн тогтвортой хэрэглээг хангах 3R (reduse, reuse,recycle) дадал буюу 3R4UB төслийг танилцуулах уулзалт амжилттай боллоо

Switch Ази болон Төв Ази II хөтөлбөр-Тогтвортой хэрэглээ ба үйлдвэрлэлийг дэмжих төслийн хүрээнд Европын холбооны буцалтгүй тусламжаар Улаанбаатар хотын байгалийн нөөцийн тогтвортой хэрэглээг хангах 3R (reduse, reuse,recycle) дадал буюу 3R4UB төсөл хэрэгжиж байна. Уг төслийн төрийн захиргааны болон олон нийтийн байгууллагын удирдах ажилтнуудад мэдээлэл өгөх уулзалт 2022 оны аравдугаар сарын…

continue

ҮНИЙН САНАЛ ХҮРГҮҮЛЭХ УРИЛГА

Цэнгэг усны нөөц, байгаль хамгаалах төв УТҮГ нь “Улаанбаатар хотын байгалийн нөөцийн тогтвортой хэрэглээг хангах 3R (Reduce, Reuse, Recycle) дадал буюу 3R4UB” төслийн оролцогч талуудын уулзалтын цайны завсарлага, эко тараах материал ,тараах материал худалдан авах ажлын үнийн санал ирүүлэхийг урьж байна. Үнийн санал ирүүлэх барааны техникийн тодорхойлолт болон холбогдох бусад материалыг Ажлын…

continue

ҮНИЙН САНАЛ ХҮРГҮҮЛЭХ УРИЛГА

Цэнгэг усны нөөц, байгаль хамгаалах төв УТҮГ нь “Улаанбаатар хотын байгалийн нөөцийн тогтвортой хэрэглээг хангах 3R (Reduce, Reuse, Recycle) дадал буюу 3R4UB” төслийн тухай  төрийн байгууллагууд мэдээлэл өгөх нээлтийн үйл ажиллагааг байгуулах ажлын үнийн санал ирүүлэхийг урьж байна. Үнийн санал ирүүлэх барааны техникийн тодорхойлолт болон холбогдох бусад материалыг Ажлын даалгаварт хавсаргасан болно.…

continue